Praca

OGŁOSZENIE O WOLNYM STANOWISKU PRACY

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Brwinowie

poszukuje kandydata na stanowisko – specjalisty ds. medycyny szkolnej (pielęgniarka) forma zatrudnienia – umowa o pracę od 1 stycznia 2018 r.

Główne obowiązki:

 •   organizowanie i realizacja świadczeń pielęgniarskich z zakresu edukacji i promocji zdrowia,
 •   nadzór nad warunkami sanitarno-higienicznymi w środowisku nauczania i wychowania
 •   profilaktyczna opieka zdrowotna nad uczniami
 •   udzielanie pomocy w przypadku nagłych zachorowań i zatruć
 •   prowadzenie dokumentacji zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi i zasadami

  Wymagania pożądane:

  •   Pełne kwalifikacje do zajmowania w/w stanowiska,
  •   komunikatywność i umiejętność pracy w zespole
  •   umiejętność organizacji własnego warsztatu pracy, systematyczność

   w pracy, cierpliwość, wytrwałość i konsekwencja w działaniu;

  •   doświadczenie – mile widziane Wymagane dokumenty:

    CV

   Dokumenty należy składać w terminie do 10 grudnia 2017 r. w sekretariacie szkoły: Zespół Szkół Ogólnokształcących w Brwinowie ul. Żwirowa 16

   Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 22 729 57 71 wew. 21

aktualizacja:25.10.2017

Print Friendly