Praca

OGŁOSZENIE O WOLNYM STANOWISKU PRACY

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Brwinowie
poszukuje kandydata na stanowisko – specjalista ds. kadr i płac
forma zatrudnienia – umowa o pracę od 1 grudnia 2018 r.

Główne obowiązki:

 • Prowadzenie spraw kadrowych,
 • Prowadzenie kart wynagrodzeń,
 • Archiwizacja dokumentów,
 • Sporządzanie sprawozdań do GUS,
 • Systematyczne uzupełnianie Systemu Informacji Oświatowej.

Wymagania pożądane:

 • Znajomość aktualnych przepisów: Karta Nauczyciela, ustawa o systemie oświaty, kodeks pracy, prawo oświatowe, bhp i p.poż.;
 • komunikatywność i umiejętność pracy w zespole;
 • umiejętność organizacji własnego warsztatu pracy, systematyczność
  w pracy, cierpliwość,wytrwałość i konsekwencja w działaniu;
 • doświadczenie na tym samym stanowisku minimum 2 lata. 

Wymagane dokumenty:

 • CV
 • List motywacyjny
 • Kserokopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje

Dokumenty należy składać w terminie do 29 listopada 2018 r.  w sekretariacie szkoły: Zespół Szkół Ogólnokształcących w Brwinowie ul. Żwirowa 16

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 22 729 57 71 wew. 21

aktualizacja:19.11.2018

Print Friendly