Sprawozdania

Sprawozdania finansowe za 2018

Bilans ZSO
Rachunek zysków i strat
Zestawienie zmian budżetu
Informacja dodatkowa

 

 

 

 

 

aktualizacja: 20.05.2019

 

Print Friendly