Pracownicy

Wykaz kadry pedagogicznej w Zespole Szkół Ogólnokształcących
w roku szkolnym 2018/2019

WYCHOWAWCY W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

Oddziały przedszkolne 2018/2019

0a p. Małgorzata Cichecka
0b p. Anna Figuła
0c p. Edyta Karolak
0d p. Beata Parol

Szkoła Podstawowa 2018/2019

Ia p. Katarzyna Barcz – Guzik
Ib p. Beata Wójcicka
Ic p. Elżbieta Skrzyńska
Id p. Małgorzata Zarzycka
IIa p. Anna Wiśniewska
IIb p. Anna Błażejewska
IIc p. Katarzyna Rumianek
IId p. Dorota Sodel-Brzezinka
IIIa p. Marzena Przydatek
IIIb p. Agnieszka Horabik
IIIc p. Anna Szewczak
IVa p. Jolanta Prusinowska
IVb p. Anna Wachowicz
IVc p. Edyta Sobol-Wińczuk
IVd p. Magdalena Kapuścińska-Urbaniak
IVe p. Anna Wierzchowska-Goyke
IVf p. Monika Smardzewska-Sztuba
Va p. Beata Wiśniewska
Vb p. Agata Adamaszek
Vc p. Grażyna Olejko – Kaźmierska
Vd p. Anna Książek
VIa p. Hanna Sadowska
VIb p. Misarko Mirosława
VIc p. Monika Brudnowska
VIIa p. Anna Cwalina
VIIb p. Barbara Słupczyńska
VIIc p. Izabela Maciejewska – Grączewska
VIId p. Iwona Dobrowolska
VIIIa p. Małgorzata Laskowska
VIIIb p. Marta Głębocka
VIIIc p. Grażyna Kozielewska

Gimnazjum 2018/2019

III A p. Magdalena Kacała
III B p. Małgorzata Obsowska
III C p. Elżbieta Więch

Liceum Ogólnokształcące 2018/2019

I A p. Elżbieta Baczewska
II A p. Agnieszka Kurządkowska
III A p. Krzysztof Rytel

 

Wykaz kadry pedagogicznej
w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Brwinowie 2018/2019

 

L.p. Nazwisko i imię Funkcja/nauczany przedmiot
1 Kowalczyk Zofia dyrektor, matematyka
2 Baczyńska Katarzyna wicedyrektor, historia
3 Jackowska Anna wicedyrektor, religia
4 Zalewska Anna wicedyrektor, wychowawca świetlicy
5 Adamaszek Agata język polski, bibliotekarz
6 Baczewska Elżbieta język polski, bibliotekarz
7 Barcz – Guzik Katarzyna edukacja wczesnoszkolna
8 Białęcki Mariusz religia
9 Bielicka Anna nauczyciel wspomagający
10 Błażejewska Anna edukacja wczesnoszkolna
11 Borchert Jagoda wychowanie fizyczne
12 Brudnowska Monika matematyka
13 Cichecka Małgorzata nauczyciel oddziału przedszkolnego
14 Cwalina Anna nauczyciel wspomagający, rewalidacja
15 Dębska Jolanta logopeda
16 Dobrowolska Iwona nauczyciel wspomagający, rewalidacja
17 Drozdek Dariusz religia
18 Druzińska Małgorzata wychowawca świetlicy
19 Dudzińska Elżbieta język rosyjski
20 Fafius Aneta nauczyciel oddziału przedszkolnego
21 Figuła Anna nauczyciel oddziału przedszkolnego
22 Głębocka Marta język angielski
23 Gumińska Alina nauczyciel wspomagający, rewalidacja
24 Harowicz Anna psycholog
25 Horabik Agnieszka edukacja wczesnoszkolna
26 Jabłońska Anna edukacja wczesnoszkolna
27 Jarząbek Lidia muzyka
28 Jasiński Jakub wychowanie fizyczne
29 Jaworska Mirosława reedukator
30 Jurkowlaniec Rafał etyka, historia
31 Kacała Magdalena Język polski
32 Kapuścińska – Urbaniak Magdalena historia
33 Karolak Edyta nauczyciel oddziału przedszkolnego
34 Kinalska Agnieszka matematyka
35 Koncewicz – Żaczek Danuta pedagog
36 Kowalczyk Beata religia, zajęcia komputerowe
37 Kozielewska Grażyna język polski, biblioteka
38 Krawczyńska Dominika język angielski
39 Krzywik Ryszard geografia, język francuski
40 Książek Anna matematyka, chemia
41 Kurządkowska Agnieszka język polski
42 Kuś Joanna nauczyciel oddziału przedszkolnego
43 Laskowska Małgorzata wychowanie fizyczne
44 Ludwisiak Paulina wychowawca świetlicy
45 Łukasiewicz Krzysztof fizyka
46 Łukasiewicz Magdalena nauczyciel wspomagający, rewalidacja
47 Maciejewska-Grączewska Izabella język angielski
48 Makijenko Piotr wychowanie fizyczne
49 Malkiewicz Dorota język rosyjski
50 Matysiak Agnieszka nauczyciel wspomagający
51 Mastalerz Ewelina psycholog
52 Misarko Mirosława wychowanie fizyczne
53 Natkańska Katarzyna pedagog
54 Niemira Jan wychowanie fizyczne, edukacja dla bezpieczeństwa
55 Obsowska Małgorzata matematyka
56 Olejko-Kaźmierska Grażyna język niemiecki
57 Olejniczak Agnieszka pedagog
58 Paczkowska Maria biologia
59 Parol Beata nauczyciel oddziału przedszkolnego
60 Pełka Małgorzata biologia
61 Pietrzyk Anetta przyroda
62 Pisanko Malwina psycholog
63 Pomianowska Aldona zajęcia artystyczne, plastyka, wychowawca świetlicy
64 Prusinowska Jolanta matematyka
65 Przekop Andrzej wychowanie fizyczne
66 Przyborek Magdalena język angielski
67 Przybylska Beata wychowawca świetlicy
68 Przydatek Marzena edukacja wczesnoszkolna
69 Ręczkowska Anna wychowawca świetlicy
70 Roguski Marek elementy bezpieczeństwa
71 Rumianek Katarzyna edukacja wczesnoszkolna
72 Rytel Krzysztof historia, wiedza o społeczeństwie
73 Sadowska Hanna biologia, przyroda
74 Sikorska Roma nauczyciel wspomagający, rewalidacja
75 Skrzyńska Elżbieta edukacja wczesnoszkolna
76 Słowikowska Anna zajęcia komputerowe, informatyka
77 Słupczyńska Barbara język angielski
78 Smardzewska – Szuba Monika nauczyciel wspomagający, rewalidacja
79 Sobieraj Maria język angielski
80 Sobol – Wińczuk Edyta język niemiecki
81 Sodel – Brzezinka Dorota edukacja wczesnoszkolna
82 Szczęsna Aleksandra nauczyciel wspomagający, rewalidacja
83 Świąder Karolina logopeda
84 Tereszczyńska Małgorzata nauczyciel wspomagający, rewalidacja
85 Tomasik Anna reedukator
86 Wachowicz Anna język polski
87 Wierzchowska – Goyke Anna język polski
88 Więch Elżbieta historia, wiedza o społeczeństwie
89 Wiśniewska Anna edukacja wczesnoszkolna
90 Wiśniewska Beata język polski
91 Wójcicka Beata edukacja wczesnoszkolna
92 Zarzycka Małgorzata edukacja wczesnoszkolna
93 Zieńko Waldemar wychowanie fizyczne
94 Żak-Pławska Barbara biblioteka

 

 
aktualizacja: 23.11.2018

Print Friendly