Pracownicy

Wykaz kadry pedagogicznej w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Brwinowie – 2017/2018

Nazwisko i imię Nauczany przedmiot/specjalność/funkcja
Kowalczyk Zofia dyrektor, matematyka
Baczyńska Katarzyna wicedyrektor, historia, WOS
Jackowska Anna wicedyrektor, religia
Zalewska Anna wicedyrektor, edukacja wczesnoszkolna, wychowawca świetlicy
Adamaszek Agata język polski, biblioteka
Baczewska Elżbieta język polski, biblioteka
Białęcki Mariusz religia
Bielicka Anna nauczyciel wspomagający, rewalidacja
Bisztyga Elżbieta religia
Błażejewska Anna edukacja wczesnoszkolna
Błońska Teresa geografia
Borchert Jagoda wychowanie fizyczne
Brudnowska Monika matematyka
Cichecka Małgorzata edukacja wczesnoszkolna
Cwalina Anna nauczyciel wspomagający, rewalidacja
Dębska Jolanta język polski, logopedia
Dobrowolska Iwona nauczyciel wspomagający, rewalidacja
Druzińska Małgorzata wychowawca świetlicy
Dudzińska Elżbieta język rosyjski
Gilewicz Anna wychowawca oddziału przedszkolnego
Głębocka Marta język angielski
Gosiewska – Mordak Sylwia wychowawca oddziału przedszkolnego
Gumińska Alina nauczyciel wspomagający
Harowicz Anna psycholog
Horabik Agnieszka edukacja wczesnoszkolna
Jarząbek Lidia muzyka
Jasiński Jakub wychowanie fizyczne
Jaworska Mirosława reedukator
Kacała Magdalena język polski
Kapuścińska – Urbaniak Magdalena historia
Karolak Edyta wychowawca oddziału przedszkolnego
Kazakow Katarzyna edukacja wczesnoszkolna
Kinowska Agnieszka matematyka
Koncewicz – Żaczek Danuta pedagog
Kowalczyk Beata religia, zajęcia komputerowe
Kozielewska Grażyna język polski, biblioteka
Kruczyńska Barbara matematyka
Krzywik Ryszard geografia, język francuski, wychowawca świetlicy
Książek Anna matematyka, chemia
Kurządkowska Agnieszka język polski
Laskowska Małgorzata wychowanie fizyczne
Łosiak – Krypiak Olga wychowawca świetlicy
Łukasiewicz Krzysztof fizyka
Maciejewska-Grączewska Izabella język angielski
Majcherczyk Paweł logopedia
Makijenko Piotr wychowanie fizyczne, informatyka
Malkiewicz Dorota Język rosyjski
Matysiak Agnieszka wychowawca oddziału przedszkolnego
Mastalerz Ewelina psycholog
Mikiciuk Ignacy zajęcia techniczne, zajęcia komputerowe
Misarko Mirosława wychowanie fizyczne
Niemira Jan wychowanie fizyczne, edukacja dla bezpieczeństwa
Obsowska Małgorzata matematyka
Olejko-Kaźmierska Grażyna język niemiecki
Olejniczak Agnieszka pedagog
Osińska Beata nauczyciel wspomagający, rewalidacja
Paczkowska Maria biologia
Parol Beata wychowawca świetlicy
Pełka Małgorzata biologia
Pietrzyk Anetta przyroda
Pisanko Malwina psycholog
Pomianowska Aldona zajęcia artystyczne, plastyka, wychowawca świetlicy
Prusinowska Jolanta matematyka
Przekop Andrzej wychowanie fizyczne
Przybylik – Krupa Katarzyna nauczyciel oddziału przedszkolnego
Przybylska Beata wychowawca świetlicy
Przydatek Marzena edukacja wczesnoszkolna
Roguski Marek elementy bezpieczeństwa
Rumianek Katarzyna edukacja wczesnoszkolna
Rytel Krzysztof historia, WOS
Sadowska Hanna biologia, przyroda
Skrzyńska Elżbieta edukacja wczesnoszkolna
Słowikowska Anna zajęcia komputerowe, informatyka
Słupczyńska Barbara język angielski
Smardzewska – Szuba Monika nauczyciel wspomagający, rewalidacja
Smułka Monika edukacja wczesnoszkolna
Sobieraj Maria język angielski
Sobol – Wińczuk Edyta język niemiecki
Szewczak Anna edukacja wczesnoszkolna
Tomasik Anna reedukator, język angielski
Tryniszewska Katarzyna pedagog
Wierzchowska – Goyke Anna język polski
Więch Elżbieta historia, WOS
Winko – Rubio Katarzyna język angielski
Wiśniewska Anna edukacja wczesnoszkolna
Wiśniewska Beata język polski
Wnorowska Aleksandra nauczyciel oddziału przedszkolnego
Wójcicka Beata edukacja wczesnoszkolna
Zarzycka Małgorzata edukacja wczesnoszkolna
Zieńko Waldemar wychowanie fizyczne
Żak-Pławska Barbara biblioteka
Żelazko Zdzisław religia

 

 

Wykaz pracowników administracji i obsługi w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Brwinowie – 2017/2018

Nazwisko i imię funkcja
Bartczak Maria woźna
Burzyńska Sylwia woźna
Burzyński Eugeniusz konserwator/portier
Dębek Anna woźna
Fergin Barbara woźna
Głowala Katarzyna specjalista ds. kadr i płac
Janiszewska Małgorzata Pielęgniarka szkolna
Jurczak Mariola pomoc kuchenna
Kalbarczyk Bernadeta woźna
Kołecka Stanisława pomoc kuchenna
Krzysiak Jadwiga kucharka
Lewkowicz Joanna pomoc nauczyciela
Łyszkowski Piotr specjalista ds. sieci administracyjnych
Łyżwa Dariusz dozorca
Oksznajczyk Bogumiła woźna
Opłocka Barbara woźna
Pętala Barbara woźna
Piec Bożena woźna
Pieszchalska Dorota woźna
Pyczot Edward konserwator
Redosz Rafał dozorca
Rogozińska Dorota woźna
Rosiecka Anna woźna
Ruszczyk Agnieszka woźna
Skoneczna Mariola kucharka
Świerczewska Joanna pomoc nauczyciela
Świerczewska Renata sekretarz szkoły
Tereszczyńska Małgorzata pomoc nauczyciela
Tyńska Wanda woźna
Wasilewska Elżbieta intendent stołówki szkolnej
Wasilewski Marek konserwator
Wincenciak Beata sekretarz szkoły
Zalewski Henryk dozorca
Zalewska Alina kierownik gospodarczy
Zieliński Jacek kierownik hali sportowej

aktualizacja: 03.09.2017

Print Friendly