Instrukcja BIP

Zapraszamy użytkowników do zapoznania się z krótką instrukcją korzystania z zasobów naszego Biuletynu Informacji Publicznej.

Menu

Kluczowym elementem, wykorzystywanym w celu pozyskiwania informacji znajdujących się w prezentowanym biuletynie, jest menu główne. Wyświetlane jest ono na każdej stronie serwisu, w postaci kolumny, po lewej stronie ekranu. Jest to menu podmiotowe oraz przedmiotowe podzielone na kilka działów tematycznych, związanych z udostępnianymi informacjami. Odnośnikiem kierującym do wybieranej kategorii z menu jest nazwa menu. Po wskazaniu kursorem myszy takiego odnośnika, kursor przyjmuje postać charakterystycznej dłoni i zmienia się kolor wybranego menu na czerwony. Aby przejść do wskazywanej pozycji menu należy przycisnąć lewy (komputery PC) przycisk myszy. Po prawej stronie ekranu wyświetlona jest treść danego artykułu.

Logo BIP

W lewym, górnym rogu ekranu znajduje się logo BIP z adresem ogólnopolskiej strony głównej biuletynu.

Wyszukiwarka

W lewym górnym rogu każdej strony biuletynu widoczne jest pole wyszukiwarki. Poszukiwane hasło należy wpisać w pole i potwierdzić kliknięciem SZUKAJ. Jeżeli poszukiwane hasło złożone jest z kilku słów należy, w sposób naturalny, wpisać cały ciąg słów, o ddzielając je spacjami. Nie należy obejmować wyrażeń cudzysłowami. W odpowiedzi wyświetlona zostanie lista znalezionych artykułów, zawierających poszukiwane słowo lub wyrażenie.

Funkcja drukowania

Pod  każdym artykułem znajduje się ikona drukarki i zmiany pliku do formatu pdf. Każdy artykuł można w łatwy sposób wydrukować jednym kliknięciem myszki. Aby wydrukować wskazywany artykuł należy przycisnąć lewy (komputery PC) przycisk myszy na ikonie drukowania.


 

Print Friendly